Bupropion Dosering

Gælder for følgende styrker: hydrobromid 174 mg/24 timer; hydrobromid 348 mg/24 timer; hydrobromid 522 mg/24 timer; 150 mg/12 timer; 75 mg; 100 mg; 100 mg/12 timer; 150 mg/24 timer; 300 mg/24 timer; 200 mg/12 timer; 450 mg/24 timer

Sædvanlig voksendosis til:

Yderligere doseringsoplysninger:

Sædvanlig voksendosis for depression

BUPROPION HYDROCHLORID :
Tabletter med øjeblikkelig frigivelse :
-Startdosis: 100 mg oralt to gange dagligt, øg om nødvendigt efter 3 dage til 100 mg oralt tre gange dagligt.
-Vedligeholdelsesdosis: 100 mg oralt tre gange dagligt
-Maksimal dosis: 450 mg/dag i op til 4 opdelte doser; enkeltdoser bør ikke overstige 150 mg

Tabletter med vedvarende frigivelse :
-Startdosis: 150 mg oralt én gang dagligt om morgenen, øg om nødvendigt efter 3 dage til 150 mg oralt to gange dagligt.
-Vedligeholdelsesdosis: 150 mg oralt to gange dagligt
-Maksimal dosis: 400 mg/dag; maksimal enkeltdosis bør ikke overstige 200 mg

Tabletter med forlænget udgivelse :
-Startdosis: 150 mg oralt én gang dagligt om morgenen, øg om nødvendigt efter 4 dage til 300 mg oralt én gang dagligt.
-Vedligeholdelsesdosis: 300 mg oralt én gang dagligt
-Maksimal dosis: 450 mg/dag

BUPROPION HYDROBROMID :
Tabletter med forlænget udgivelse :
-Startdosis: 174 mg oralt én gang dagligt om morgenen, øg om nødvendigt efter 4 dage til 348 mg oralt én gang dagligt.
-Vedligeholdelsesdosis: 348 mg oralt én gang dagligt

Kommentarer :
-Dosis af orale tabletter med øjeblikkelig frigivelse bør gives med mindst 6 timers mellemrum.
- Doser af orale tabletter med forlænget frigivelse bør gives med mindst 8 timers mellemrum.
-Dosis af orale tabletter med forlænget frigivelse bør gives med mindst 24 timers mellemrum.
-Dosisforøgelser af tabletten med øjeblikkelig frigivelse bør ikke overstige 100 mg dagligt i en 3-dages periode.
-For ikke at overskride den maksimale enkeltdosis på 150 mg for tabletter med øjeblikkelig frigivelse, kan en dosis på 100 mg oralt fire gange dagligt (ved hjælp af 100 mg tabletten) administreres.
-Patienter, der tager 300 mg/dag i mindst 2 uger (ELLER i øjeblikket tager 450 mg/dag) af en hvilken som helst formulering, kan skiftes til 450 mg-dosis med forlænget frigivelse.
-Bupropionhydrobromid 174 mg oral tablet svarer til bupropionhydrochlorid 150 mg.
-Patienter bør regelmæssigt gennemgås for at bestemme behovet for vedligeholdelsesbehandling og den passende dosis til en sådan behandling.

Anvendelse: Behandling af svær depressiv lidelseSædvanlig voksendosis for sæsonbestemt affektiv lidelse

BUPROPION HYDROCHLORID :
Tabletter med forlænget udgivelse :
-Startdosis: 150 mg oralt én gang dagligt om morgenen, øget om nødvendigt efter 7 dage til 300 mg oralt én gang dagligt
-Vedligeholdelsesdosis: 150 til 300 mg oralt én gang dagligt
-Maksimal dosis: 300 mg/dag

BUPROPION HYDROBROMID :
Tabletter med forlænget udgivelse :
-Startdosis: 174 mg oralt én gang dagligt, øget om nødvendigt efter 7 dage til 348 mg oralt én gang dagligt
-Vedligeholdelsesdosis: 348 mg oralt én gang dagligt
-Maksimal dosis: 348 mg/dag

Kommentarer :
-Behandlingen bør påbegyndes om efteråret forud for depressive symptomer, fortsætte gennem vintersæsonen og seponeres i det tidlige forår.
-Hvis bupropionhydrochlorid 300 mg oralt dagligt ikke tolereres, bør det reduceres til 150 mg én gang dagligt, før behandlingen seponeres.
- Patienter, der tager bupropionhydrochlorid 300 mg oralt dagligt i efterår-vinter sæsonen, skal have deres dosis nedtrappet til 150 mg én gang dagligt i 2 uger før seponering.
- Ved seponering af bupropionhydrobromid hos patienter behandlet med 348 mg oralt én gang dagligt, bør dosis reduceres til 174 mg én gang dagligt før seponering.
-Tidspunktet for påbegyndelse og behandlingsvarighed for sæsonbestemt affektiv lidelse bør individualiseres i henhold til patientens historiske mønster af sæsonbetingede svære depressive episoder.

Anvendelse: Forebyggelse af sæsonbetingede svære depressive episoder hos patienter med diagnosen sæsonbestemt affektiv lidelse (SAD)

Sædvanlig voksendosis for rygestop

BUPROPION HYDROCHLORID :
Tabletter med vedvarende frigivelse :
-Startdosis: 150 mg oralt én gang dagligt i 3 dage, øget til 150 mg oralt to gange dagligt
-Vedligeholdelsesdosis: 150 mg oralt to gange dagligt
-Maksimal dosis: 300 mg/dag; maksimal enkeltdosis bør ikke overstige 150 mg
-Behandlingens varighed: 7 til 12 uger

Kommentarer :
-Begynd at dosere en uge før ophørsdagen; den ønskede stopdato skal sættes inden for de første 2 uger af behandlingen, helst i den anden uge.
-Der skal være et interval på mindst 8 timer mellem dosis.
-Kan bruges sammen med et nikotin transdermalt system.
-Hvis der ikke er effekt efter 12 uger, bør behandlingen seponeres; længere behandling bør være styret af de relative fordele og risici for den enkelte patient.

Anvendelse: Hjælp til rygestopbehandling

normal dosis cialis

Renal dosisjustering

Renal dysfunktion (glomerulær filtrationshastighed [GFR] mindre end 90 ml/min): Overvej at reducere dosis og/eller frekvens

450 mg tabletter med forlænget frigivelse: Anbefales ikke.

Justering af leverdosis

BUPROPION HYDROCHLORID :
Tabletter med øjeblikkelig frigivelse :
-Mild leverdysfunktion (Child-Pugh 5 til 6): Overvej at reducere dosis og/eller doseringshyppighed.
- Moderat til svær leverdysfunktion (Child-Pugh 7 til 15): Den maksimale dosis er 75 mg oralt én gang dagligt.

Tabletter med vedvarende og forlænget frigivelse :
-Mild leverdysfunktion (Child-Pugh score 5 til 6): Overvej at reducere dosis og/eller doseringshyppighed.
- Moderat til svær leverdysfunktion (Child-Pugh score 7 til 15): 100 mg oralt én gang dagligt ELLER 150 mg oralt hver anden dag. Fabrikantens produktinformation bør konsulteres for yderligere vejledning.

450 mg tabletter med forlænget frigivelse: Anbefales ikke.

BUPROPION HYDROBROMID :
Tabletter med forlænget udgivelse :
-Mild leverdysfunktion (Child-Pugh score 5 til 6): Overvej at reducere dosis og/eller doseringshyppighed.
- Alvorlig leverdysfunktion (Child-Pugh score 7 til 15): 174 mg oralt hver anden dag

Dosisjusteringer

-Dosisjusteringer bør foretages gradvist for at minimere risikoen for anfald.
- Overvej at reducere dosis og/eller hyppighed hos ældre patienter.
-Dosisjustering kan være nødvendig, når bupropion administreres sammen med CYP450 2B6-hæmmere.
-Dosisforøgelser af bupropion kan være nødvendige, når det administreres sammen med ritonavir, lopinavir eller efavirenz.
-Hvis bupropion anvendes samtidig med en CYP450-inducer, kan det være nødvendigt at øge dosis af bupropion.

Forholdsregler

Det amerikanske FDA kræver en Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) for tabletformuleringer med forlænget frigivelse. Den indeholder en medicinvejledning. For yderligere information: www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/rems/index.cfm

ADVARSLER MED BOKS i USA :
NEUROPSYKIATRISKE REAKTIONER VED RYGEOPHOLD :
-Alvorlige neuropsykiatriske reaktioner er forekommet hos patienter, der tager bupropion for at stoppe med at ryge. Størstedelen af ​​disse reaktioner opstod under bupropionbehandling, men nogle opstod i forbindelse med seponering af behandlingen. I mange tilfælde er en årsagssammenhæng til bupropionbehandling ikke sikker, fordi deprimeret humør kan være et symptom på nikotinabstinenser. Nogle af disse symptomer er dog opstået hos patienter, der tager bupropion, som fortsatte med at ryge.
-Risiciene ved bupropion bør afvejes mod fordelene ved dets brug. Bupropion har vist sig at øge sandsynligheden for rygeafholdenhed i så længe som 6 måneder sammenlignet med behandling med placebo. De sundhedsmæssige fordele ved at holde op med at ryge er umiddelbare og betydelige.
-Selvom ikke alle produkter, der indeholder den aktive ingrediens i bupropion, er godkendt som et rygestophjælpemiddel, bør alle patienter, der tager bupropion, observeres for neuropsykiatriske reaktioner og instrueres i at kontakte en læge, hvis sådanne reaktioner opstår.

SUICIDALITET OG ANTIDEPRESSIVE stoffer :
-Selvom mærkerne Buproban (R) og Zyban (R) ikke er indiceret til behandling af depression, indeholder de samme aktive ingrediens som de antidepressive medicin Wellbutrin(R), Wellbutrin SR(R) og Wellbutrin XL(R). Antidepressiva øgede risikoen for selvmordstanker og -adfærd hos børn, unge og unge voksne i kortvarige forsøg. Disse forsøg viste ikke en stigning i risikoen for selvmordstanker og -adfærd ved brug af antidepressiva hos forsøgspersoner over 24 år; der var en reduktion i risikoen ved brug af antidepressiva hos forsøgspersoner på 65 år og derover.
- Hos patienter i alle aldre, som er startet på antidepressiv behandling, skal du overvåge nøje for forværring og for fremkomsten af ​​selvmordstanker og -adfærd.
- Rådgive familier og pårørende om behovet for tætte observationer og kommunikation med den ordinerende læge.
Sikkerhed og effekt er ikke blevet fastslået hos patienter yngre end 18 år.

Se afsnittet ADVARSLER for yderligere forholdsregler.

Dialyse

Data ikke tilgængelige

Andre kommentarer

Administrationsrådgivning :
-Alle orale formuleringer skal sluges hele og ikke knuses, deles eller tygges.
-Dosis kan tages med eller uden mad.

Generel :
- Giv den samme samlede daglige dosis, når det er muligt, når du skifter fra oral bupropionhydrochlorid-tabletter med øjeblikkelig frigivelse eller forlænget frigivelse til oral bupropionhydrochlorid med forlænget frigivelse.
-Tilsvarende daglige doser af bupropionhydrobromid og bupropionhydrochlorid :
---Bupropionhydrobromid 522 mg svarer til 450 mg bupropionhydrochlorid.
---Bupropionhydrobromid 348 mg svarer til 300 mg bupropionhydrochlorid.
---Bupropionhydrobromid 174 mg svarer til 150 mg bupropionhydrochlorid.
- Periodisk gennemgå dosis og behov for vedligeholdelsesbehandling.
-Den fulde antidepressive virkning af dette lægemiddel er muligvis ikke tydelig i 4 uger eller længere.
-Overvågning for potentielle behandlingsfremkaldte forhøjelser af blodtrykket anbefales, hvis kombinationsbehandling med nikotin transdermalt system anvendes.
-Profylaktisk behandling af sæsonbetinget affektiv lidelse anbefales ikke til patienter med sjældne episoder, eller hvis sæsonbestemte depressive episoder ikke er forbundet med signifikant svækkelse.
-Patienter er mere tilbøjelige til at holde op med at ryge og forblive afholdende, hvis de ses ofte og modtager støtte fra deres læger eller andet sundhedspersonale. Læger bør også gennemgå patientens overordnede rygestopprogram.

Overvågning :
-Kardiovaskulær: Hypertension
-Lever: Leverfunktion
- Neurologisk: Anfald
-Psykiatrisk: Selvmordstanker og -adfærd; genopkomst eller forværring af symptomer på depression

Patientrådgivning :
-Hvis du, dit familiemedlem eller pårørende bemærker symptomer såsom agitation, fjendtlighed, depression, tanker om selvmord eller døende, eller ændringer i tænkning eller adfærd, der er ude af karakter, skal du straks kontakte din læge.
-Hvis du bruger denne medicin til at hjælpe dig med at holde op med at ryge, skal du kun bruge den som en del af et rygestopprogram.
- Kør ikke bil eller betjen tunge maskiner, før du ved, hvordan dette lægemiddel påvirker dig.

Yderligere information

Kontakt altid din sundhedsudbyder for at sikre, at de oplysninger, der vises på denne side, gælder for dine personlige forhold.