Hvad er levetiden eller den kumulative dosis for Adriamycin?

Officielt svar

ved drugs.com
 • Den anbefalede levetid eller kumulative dosis for Adriamycin afhænger af en persons risiko for kardiotoksicitet
 • Levetids kumulative doser af Adriamycin over 550 mg/mto(i 21-dages cyklusser) er forbundet med en øget risiko for kardiomyopati
 • Hos personer med høj risiko for kardiotoksicitet bør den maksimale kumulative levetidsdosis af doxorubicin ikke overstige 400 mg/mto.

Adriamycin (doxorubicin) er en kræftmedicin, der med succes er blevet brugt til behandling af flere forskellige kræftformer, såsom akut lymfatisk leukæmi, akut myeloblastisk leukæmi, Wilms tumor, bryst- og ovariekarcinomer og mange andre kræftformer.

l484 pill street pris

Det tilhører en klasse af lægemidler kaldet antracyklin-antibiotika. Adriamycin kan ikke gives til personer, der allerede har haft tidligere behandling med de maksimale kumulative doser af enten doxorubicin, daunorubicin, idarubicin eller andre antracykliner eller anthracendioner.En livslang eller kumulativ dosis refererer til den samlede mængde af et lægemiddel (eller strålebehandling), der er blevet givet til en patient over tid eller i løbet af deres levetid.

Visse lægemidler, såsom Adriamycin, har en maksimal kumulativ dosis, der kan gives til hver patient. Dosis er begrænset for at reducere risikoen for toksiske bivirkninger, såsom hjertetoksicitet (kardiotoksicitet).

Kardiotoksicitet kan være alvorlig med Adriamycin-behandling og kan udvikle sig sent under behandlingen eller inden for to til tre måneder efter behandlingen er afsluttet. Symptomerne omfatter tegn eller symptomer på hjertesvigt, herunder en nedsat evne i venstre side af hjertet til at pumpe (kaldet LVEF eller venstre ventrikulær ejektionsfraktion), en hurtig hjerterytme, åndenød, væske på lungerne, samt andre relaterede symptomer.

hvor meget koster phentermin

Sandsynligheden for at udvikle hjerteproblemer (nedsat myokardiefunktion) stiger, jo højere den kumulative dosis af Adriamycin er blevet givet, for eksempel er sandsynligheden:

 • 1-2 % for en samlet kumulativ dosis på 300 mg/mtoAdriamycin
 • 3-5 % for en samlet kumulativ dosis på 400 mg/mtoAdriamycin
 • 5-8 % for en samlet kumulativ dosis på 450 mg/mtoAdriamycin
 • 6-20 % for en samlet kumulativ dosis på 500 mg/mtoAdriamycin.

Sandsynligheden for at udvikle kongestiv hjertesvigt er blevet rapporteret som:

 • 1,5 % for en kumulativ dosis på 300 mg/mtoAdriamycin
 • 3-4,9 % for en kumulativ dosis på 400-430 mg/mtoAdriamycin
 • 7-7,7 % for en kumulativ dosis på 450-475 mg/mtoAdriamycin
 • 20,5-21 % for en kumulativ dosis på 500-728 mg/mtoAdriamycin.

Risikoen for at udvikle hjertesvigt stiger hurtigt med stigende kumulative doser på over 400 mg/mtoog når Adriamycin bruges sammen med andre kemoterapimidler, såsom cyclophosphamid, fluorouracil eller vincristin.

Kardiotoksicitet kan også forekomme ved lavere doser hos seniorer, personer udsat for Adriamycin i en ung alder, samtidig brug af andre kardiotoksiske lægemidler, calciumkanalblokkere, allerede eksisterende hjertesygdom eller tidligere strålebehandling af hjertet. Folk ordinerede det monoklonale antistof trastuzumab har en meget højere risiko for kardiotoksicitet med Adriamycin ved lavere kumulative doser.

Indlægssedlen til Adriamycin angiver, at livstids kumulative doser over 550 mg/m2 (21-dages cyklusser) er forbundet med en øget risiko for kardiomyopati.

Hos personer med højere risiko for kardiotoksicitet bør den maksimale kumulative dosis af doxorubicin begrænses til mindre end 400 mg/m2to.

receptpligtig medicin mod gigt

I visse tilfælde personer, der har fået samlede kumulative doser på 450 mg/mtokan overvejes for yderligere behandling op til en samlet kumulativ dosis på 700 mg/mtoforudsat at de gennemgår hjertevurdering og vurderes at være egnede til at fortsætte behandlingen.

Dexrazoxan kan bruges til kardiobeskyttelse hos patienter med fremskreden eller metastatisk cancer, som er i risiko for at udvikle kardiotoksicitet, når de får Adriamycin.

Referencer

Relaterede medicinske spørgsmål

Lægemiddelinformation

Relaterede støttegrupper