Kodein / Promethazin Dosering

toprol xl bivirkninger

Gælder for følgende styrker: 10 mg-6,25 mg/5 ml

Sædvanlig voksendosis til:

Yderligere doseringsoplysninger:

Sædvanlig voksendosis mod hoste

Promethazin 6,25 mg/kodein 10 mg pr. 5 ml:
Gennemsnitlig effektiv dosis: 5 ml oralt hver 4. til 6. time efter behov
Maksimal dosis: 30 ml (promethazin 37,5 mg; kodein: 60 mg) på 24 timer

Kommentarer:
-Væskepræparater bør måles med en nøjagtig milliliter måleanordning.

Anvendelse: Midlertidig lindring af hoste og øvre luftvejssymptomer forbundet med allergi eller almindelig forkølelse.Renal dosisjustering

Brug med forsigtighed, især hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

Justering af leverdosis

Brug med forsigtighed, især hos patienter med svært nedsat leverfunktion

Dosisjusteringer

Ældre: Bruges med forsigtighed, generelt begyndende i den nederste ende af doseringsområdet.

Forholdsregler

US FDA kræver en Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) for alle opioider beregnet til ambulant brug. Det nye FDA opioidanalgetikum REMS er designet til at hjælpe med at kommunikere de alvorlige risici ved opioid smertestillende medicin til patienter og sundhedspersonale. Den inkluderer en medicinvejledning og elementer for at sikre sikker brug. For yderligere information: www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/rems/index.cfm

ADVARSLER MED BOKS i USA: ULTRA-HURTIG METABOLISERING AF KODEIN OG ANDRE RISIKOFAKTORER FOR LIVSTRUENDE ÅNDEDRÆTSDEPRESSIONER HOS BØRN og RISICI VED SAMTIDIG BRUG MED BENZODIAZEPINER ELLER ANDRE CNS-DEPRESSIVA; RISIKO EVALUERING OG AFBÆRKNINGSSTRATEGI (REMS)
-Ultrahurtig metabolisme af kodein og andre risikofaktorer for livstruende respirationsdepression hos børn: Livstruende respirationsdepression og død er forekommet hos børn, der fik kodein. De fleste af de rapporterede tilfælde opstod efter tonsillektomi og/eller adenoidektomi, og mange af børnene havde tegn på at være en ultrahurtig metabolisator af kodein på grund af en CYP450 2D6 polymorfi. Kodein er kontraindiceret til børn under 12 år og til børn i alle aldre, som gennemgår tonsillektomi og/eller adenoidektomi. Undgå brug til unge i alderen 12 til 18 år, som har andre risikofaktorer, som kan øge deres følsomhed over for kodeins respirationsdempende virkning.
-Promethazin og respirationsdepression hos børn: Efter markedsføring er tilfælde af respirationsdepression, inklusive dødsfald, blevet rapporteret ved brug af promethazin hos pædiatriske patienter. Børn kan være særligt følsomme over for de additive respirationsdempende virkninger, når promethazin kombineres med andre respirationsdempende midler, herunder kodein.
-Risici ved samtidig brug med benzodiazepin eller andre CNS-depressiva: Samtidig brug af opioider med andre CNS-depressiva, inklusive alkohol, kan resultere i dyb sedation, respirationsdepression, koma og død. Undgå brug af opioid hostemedicin til patienter, der tager benzodiazepiner, andre CNS-depressiva eller alkohol.
-Opioidanalgetika REMS: For at sikre, at fordelene ved opioidanalgetika opvejer risikoen for afhængighed, misbrug og misbrug, er en REMS påkrævet for disse produkter. I henhold til kravene i REMS skal lægemiddelvirksomheder med godkendte opioidanalgetika stille REMS-kompatible uddannelsesprogrammer til rådighed for sundhedsudbydere. Sundhedsudbydere opfordres kraftigt til at gennemføre et REMS-kompatibelt uddannelsesprogram; rådgive patienter og/eller deres pårørende med enhver recept om sikker brug, alvorlige risici, opbevaring og bortskaffelse af disse produkter; understrege over for patienter og deres pårørende vigtigheden af ​​at læse medicinvejledningen, hver gang den leveres af deres farmaceut, og overvej andre værktøjer til at forbedre patient-, husholdnings- og samfundssikkerheden.

Det amerikanske FDA fraråder brug af kodeinholdige hoste- og forkølelsesmedicin til patienter under 18 år, fordi det er blevet fastslået, at risiciene opvejer fordelene.

Se afsnittet ADVARSLER for yderligere forholdsregler

amerikansk kontrolleret stof: skema V; kun recept

Dialyse

Data ikke tilgængelige

Andre kommentarer

Administrationsrådgivning :
- Indtages oralt med eller uden mad
-Orale måleanordninger bør anvendes for at sikre nøjagtighed i doseringen; en husholdnings teske bør ikke betragtes som et nøjagtigt måleapparat
-Sirup indeholder 7% alkohol

Opbevaringskrav :
- Beskyt mod fugt og lys

Generel :
-Patienter, der er ultrahurtige omsættere af kodein på grund af en CYP450 2D6 polymorfi, vil konvertere kodein hurtigere og fuldstændigt til morfin, hvilket resulterer i uventet høje morfinniveauer, som kan være livstruende.
-Det amerikanske FDA fraråder brug af kodeinholdige hoste- og forkølelsesmedicin til patienter under 18 år, fordi det er blevet fastslået, at risiciene opvejer fordelene.

Overvågning :
-Kardiovaskulær: Overvåg for tegn på hypotension, især hos dem, hvis blodtryk er kompromitteret
-Åndedræt: Overvåg for respirationsdepression
-Gastrointestinal: Overvåg for forstoppelse og nedsat tarmmotilitet hos postoperative patienter.
-Patienter bør overvåges for udvikling af afhængighed, misbrug eller misbrug.

Patientrådgivning :
-Patienter bør forstå, at brug af kodein kan resultere i afhængighed, misbrug og misbrug.
-Patienter bør forstå risici for livstruende respirationsdepression, og hvornår denne risiko er størst; patienter bør være opmærksomme på, at en genetisk mutation kan resultere i større kodeintoksicitet hos nogle patienter; Ammet spædbørn af kvinder, der har denne genetiske mutation, er også i fare.
-Kvinder, der ammer, er gravide eller planlægger at blive gravide, bør tale med deres læge, før de bruger dette produkt.
-Dette stof kan forårsage døsighed, svimmelhed eller svække tænkning eller motoriske færdigheder; patienter bør undgå at køre bil eller betjene maskiner, mens de tager dette lægemiddel.
-Samtidig brug af alkohol, beroligende midler og beroligende midler kan øge døsighed; patienter bør undgå alkohol og rådføre sig med deres læge vedrørende samtidig brug af andre CNS-depressiva.
-Patienter bør advares om at undgå langvarig soleksponering og rapportere enhver ufrivillig muskelbevægelse.
-Patienter bør instrueres i at læse den amerikanske FDA-godkendte medicinvejledning, hver gang dette lægemiddel udleveres; de bør forstå sikker brug, alvorlige risici og korrekt opbevaring og bortskaffelse af dette lægemiddel.

Yderligere information

Kontakt altid din sundhedsudbyder for at sikre, at de oplysninger, der vises på denne side, gælder for dine personlige forhold.