Suboxone Dosering

lægemiddeloverdosering koma prognose

Generisk navn: buprenorphinhydrochlorid 2mg, naloxonhydrochlorid 0,5mg
Doseringsform: sublinguale tabletter, sublingual film

,2.1 Induktion

,Inden induktion bør der tages hensyn til typen af ​​opioidafhængighed (dvs. lang- eller korttidsvirkende opioidprodukter), tiden siden sidste opioidbrug og graden eller niveauet af opioidafhængighed. For at undgå at udløse et opioidabstinenssyndrom, bør den første dosis buprenorphin/naloxon kun påbegyndes, når objektive tegn på moderat abstinens vises.,På dag 1 anbefales en induktionsdosis på op til 8 mg/2 mg SUBOXONE sublingual film. Klinikere bør starte med en startdosis på 2 mg/0,5 mg eller 4 mg/1 mg buprenorphin/naloxon og kan titrere opad i trin på 2 eller 4 mg buprenorphin, med ca. 2-timers intervaller, under overvågning, til 8 mg/2 mg buprenorphin/naloxon baseret på kontrol af akutte abstinenssymptomer.

,På dag 2 anbefales en enkelt daglig dosis på op til 16 mg/4 mg SUBOXONE sublingual film.

,Da eksponeringen for naloxon er noget højere efter bukkal end efter sublingual administration, anbefales det, at det sublinguale administrationssted anvendes under induktion for at minimere eksponeringen for naloxon, for at reducere risikoen for udfældet abstinens.

,Medicin bør ordineres under hensyntagen til hyppigheden af ​​besøg. Tilførsel af flere genopfyldninger frarådes tidligt i behandlingen eller uden passende patientopfølgningsbesøg.

,Patienter afhængige af metadon eller langtidsvirkende opioidprodukter

,Patienter, der er afhængige af metadon eller langtidsvirkende opioidprodukter, kan være mere modtagelige for fremskyndet og langvarig abstinens under induktion end patienter på korttidsvirkende opioidprodukter. Buprenorphin/naloxon kombinationsprodukter er ikke blevet evalueret i tilstrækkelige og velkontrollerede undersøgelser til induktion hos patienter på langtidsvirkende opioidprodukter og indeholder naloxon, som absorberes i små mængder ad sublingual vej og kan forårsage værre udfældet og forlænget abstinens. Af denne grund,buprenorphin monoterapi anbefales til patienter, der tager langtidsvirkende opioider, når de anvendes i overensstemmelse med godkendte administrationsanvisninger.Efter induktion kan patienten derefter overgå til SUBOXONE sublingual film én gang dagligt.

,Patienter afhængige af heroin eller andre korttidsvirkende opioidprodukter

,Patienter, der er afhængige af heroin eller korttidsvirkende opioidprodukter, kan induceres med enten SUBOXONE sublingual film eller med sublingual buprenorphin monoterapi. Den første dosis af SUBOXONE sublingual film eller buprenorphin bør administreres, når objektive tegn på moderat opioidabstinens vises, og ikke mindre end 6 timer efter, at patienten sidst har brugt et opioid.

Det anbefales, at en passende vedligeholdelsesdosis, titreret til klinisk effektivitet, opnås så hurtigt som muligt. I nogle undersøgelser førte en for gradvis induktion over flere dage til en høj grad af frafald af buprenorphinpatienter i induktionsperioden.

Vedligeholdelse

Til vedligeholdelse kan SUBOXONE sublingual film administreres bukkalt eller sublingualt. Doseringen af ​​SUBOXONE sublingual film fra dag 3 og fremefter bør gradvist justeres i trin/reduktioner på 2 mg/0,5 mg eller 4 mg/1 mg buprenorphin/naloxon til et niveau, der holder patienten i behandling og undertrykker opioidabstinenstegn og -symptomer.

4life transfer factor plus

Efter behandlingsinduktion og stabilisering er vedligeholdelsesdosis af SUBOXONE sublingual film generelt i området 4 mg/1 mg buprenorphin/naloxon til 24 mg/6 mg buprenorphin/naloxon dagligt afhængigt af den enkelte patient og klinisk respons. Den anbefalede måldosis af SUBOXONE sublingual film under vedligeholdelse er 16 mg/4 mg buprenorphin/naloxon/dag som en enkelt daglig dosis. Doser højere end 24 mg/6 mg dagligt har ikke vist sig at give en klinisk fordel.

Administrationsmetode

SUBOXONE sublingual film skal administreres hel. Undlad at skære, tygge eller sluge SUBOXONE sublingual film.

Sublingual administration

Placer en film under tungen tæt på bunden på venstre eller højre side. Hvis en ekstra film er nødvendig for at opnå den foreskrevne dosis, placeres en ekstra film sublingualt på den modsatte side af den første film. Placer filmen på en måde, der minimerer overlapning så meget som muligt. Filmen skal holdes under tungen, indtil filmen er helt opløst. Hvis en tredje film er nødvendig for at opnå den foreskrevne dosis, skal den placeres under tungen på hver side, efter at de første 2 film er opløst.

Bukal administration

Placer en film på indersiden af ​​højre eller venstre kind. Hvis en ekstra film er nødvendig for at opnå den foreskrevne dosis, placeres en ekstra film på indersiden af ​​den modsatte kind. Filmen skal opbevares på indersiden af ​​kinden, indtil filmen er helt opløst. Hvis en tredje film er nødvendig for at opnå den foreskrevne dosis, skal den placeres på indersiden af ​​højre eller venstre kind, efter at de første to film er opløst.

SUBOXONE sublingual film må IKKE flyttes efter placering. Korrekt administrationsteknik skal demonstreres for patienten.

Klinisk Supervision

Behandlingen bør påbegyndes med overvåget administration, der går videre til uovervåget administration, efterhånden som patientens kliniske stabilitet tillader det. SUBOXONE sublingual film er genstand for afledning og misbrug. Når du bestemmer ordineret mængde for uovervåget administration, skal du overveje patientens stabilitetsniveau, sikkerheden i hans eller hendes hjemmesituation og andre faktorer, der sandsynligvis vil påvirke evnen til at håndtere forsyninger af medbragt medicin.

Ideelt set bør patienter ses med rimelige intervaller (f.eks. mindst ugentligt i løbet af den første behandlingsmåned) baseret på patientens individuelle forhold. Medicin bør ordineres under hensyntagen til hyppigheden af ​​besøg. Tilførsel af flere genopfyldninger frarådes tidligt i behandlingen eller uden passende patientopfølgningsbesøg. Periodisk vurdering er nødvendig for at bestemme overholdelse af doseringsregimet, effektiviteten af ​​behandlingsplanen og det overordnede patientforløb.

Når en stabil dosis er opnået, og patientvurdering (f.eks. urinstofscreening) ikke indikerer ulovligt stofbrug, kan mindre hyppige opfølgningsbesøg være passende. En tidsplan for besøg en gang om måneden kan være rimelig for patienter på en stabil dosis af medicin, som gør fremskridt mod deres behandlingsmål. Fortsættelse eller ændring af farmakoterapi bør baseres på lægens vurdering af behandlingsresultater og mål, såsom:

  1. Fravær af medicintoksicitet.
  2. Fravær af medicinske eller adfærdsmæssige bivirkninger.
  3. Ansvarlig håndtering af medicin hos patienten.
  4. Patientens overholdelse af alle elementer i behandlingsplanen (inklusive recovery-orienterede aktiviteter, psykoterapi og/eller andre psykosociale modaliteter).
  5. Afholdenhed fra ulovlig stofbrug (herunder problematisk alkohol- og/eller benzodiazepinbrug).

Hvis behandlingsmålene ikke nås, bør lægen revurdere hensigtsmæssigheden af ​​at fortsætte den nuværende behandling.

Patienter med nedsat leverfunktion

,Svært nedsat leverfunktion resulterer i en reduceret clearance af naloxon i langt højere grad end buprenorphin, og moderat leverinsufficiens resulterer også i en reduceret clearance af naloxon i højere grad end buprenorphin. Da doserne af dette faste kombinationsprodukt ikke kan titreres individuelt, bør kombinationsproduktet generelt undgås hos patienter med svært nedsat leverfunktion og er muligvis ikke egnet til patienter med moderat nedsat leverfunktion.[se Advarsler og forholdsregler ( 5.11 )].

Ustabile patienter

Læger skal beslutte, hvornår de ikke på passende vis kan yde yderligere behandling til bestemte patienter. For eksempel kan nogle patienter misbruge eller afhængige af forskellige stoffer eller ikke reagere på psykosocial intervention, således at lægen ikke føler, at han/hun har ekspertisen til at håndtere patienten. I sådanne tilfælde vil lægen måske vurdere, om patienten skal henvises til et specialist- eller mere intensivt adfærdsmæssigt behandlingsmiljø. Beslutninger bør baseres på en behandlingsplan, der er etableret og aftalt med patienten ved behandlingens begyndelse.

Patienter, der fortsætter med at misbruge, misbruge eller omdirigere buprenorphinprodukter eller andre opioider, bør forsynes med eller henvises til en mere intensiv og struktureret behandling.

Afbrydelse af behandling

Beslutningen om at afbryde behandlingen med SUBOXONE sublingual film efter en vedligeholdelsesperiode bør træffes som en del af en omfattende behandlingsplan. Tilpas patienterne for at undgå opioidabstinenstegn og -symptomer.

Skift mellem buprenorphin eller buprenorphin og naloxon sublinguale tabletter og SUBOXONE sublingual film

Patienter, der skifter mellem buprenorphin og naloxon eller kun buprenorphin sublinguale tabletter og SUBOXONE sublingual film, bør startes med den tilsvarende dosis af det tidligere administrerede produkt. Det kan dog være nødvendigt at justere dosis, når der skiftes mellem buprenorphinprodukter. Ikke alle styrker og kombinationer af SUBOXONE sublinguale film er bioækvivalente med SUBOXONE (buprenorphin og naloxon) sublinguale tabletter som observeret i farmakokinetiske undersøgelser[se Klinisk farmakologi ( 12.3 )]. Derfor kan systemisk eksponering af buprenorphin og naloxon være anderledes, når patienter skifter fra tabletter til film eller omvendt. Patienter bør overvåges for symptomer relateret til overdosering eller underdosering.

Skift mellem SUBOXONE sublinguale filmstyrker

Som angivet i tabel 1 , størrelserne og sammensætningen af ​​de fire enheder af SUBOXONE sublinguale film, dvs.

2 mg/0,5 mg, 4 mg/1 mg, 8 mg/2 mg og 12 mg/3 mg-enhederne er forskellige fra hinanden. Hvis patienter skifter mellem forskellige kombinationer af lavere og højere styrkeenheder af SUBOXONE sublinguale film for at opnå den samme samlede dosis (f.eks. fra tre 4 mg/1 mg enheder til en enkelt 12 mg/3 mg enhed eller omvendt), systemiske eksponeringer af buprenorphin og naloxon kan være forskellige, og patienter bør overvåges for overdosering eller underdosering. Af denne grund bør farmaceuten ikke erstatte en eller flere filmstyrker med en anden uden godkendelse fra den ordinerende læge.

Tabel 1. Sammenligning af tilgængelige SUBOXONE sublinguale filmstyrker efter dimensioner og lægemiddelkoncentrationer.
SUBOXONE sublingual filmenhedens styrke (buprenorphin/naloxon) SUBOXONE sublingual filmenhed dimensioner Buprenorphin koncentration
% (vægt/vægt)
Naloxon koncentration
% (vægt/vægt)
2 mg/0,5 mg 22,0 mm x 12,8 mm 5.4 1,53
4 mg/1 mg
(2 gange længden af ​​2 mg/0,5 mg-enheden)
22,0 mm x 25,6 mm 5.4 1,53
8 mg/2 mg 22,0 mm x 12,8 mm 17.2 4,88
12 mg/3 mg
(1,5 gange længden af ​​8 mg/2 mg-enheden)
22,0 mm X 19,2 mm 17.2 4,88

Skift mellem sublinguale og bukkale administrationssteder

Den systemiske eksponering af buprenorphin mellem bukkal og sublingual administration af SUBOXONE sublingual film er ens. Når induktionen er afsluttet, kan patienter derfor skifte mellem bukkal og sublingual administration uden væsentlig risiko for under- eller overdosering.

kan du tage aleve og ibuprofen

Yderligere information

Kontakt altid din sundhedsudbyder for at sikre, at de oplysninger, der vises på denne side, gælder for dine personlige forhold.