Triazolam dosering

Gælder for følgende styrker: 0,125 mg; 0,25 mg

Sædvanlig voksendosis til:

Sædvanlig geriatrisk dosis til:

Yderligere doseringsoplysninger:

Sædvanlig voksendosis for søvnløshed

Startdosis: 0,25 mg oralt én gang dagligt ved sengetid
Vedligeholdelsesdosis: 0,125 til 0,25 mg oralt én gang dagligt ved sengetid
Maksimal dosis: 0,5 mg/dag
Behandlingens varighed: 7 til 10 dage

Kommentarer:
- Manglende respons efter 7 til 10 dage kan tyde på en primær psykiatrisk og/eller medicinsk sygdom, der kræver yderligere evaluering.
-Anvendelse af dette lægemiddel i mere end 2 til 3 uger kræver fuldstændig revurdering af patienten.

Anvendelse: Kortvarig behandling af søvnløshedAlmindelig geriatrisk dosis til søvnløshed

Startdosis: 0,125 mg oralt én gang dagligt ved sengetid
Vedligeholdelsesdosis: 0,125 til 0,25 mg oralt én gang dagligt ved sengetid
Maksimal dosis: 0,25 mg/dag
Behandlingens varighed: 7 til 10 dage

Kommentarer :
- Manglende respons efter 7 til 10 dage kan tyde på en primær psykiatrisk og/eller medicinsk sygdom, der kræver yderligere evaluering.
-Anvendelse af dette lægemiddel i mere end 2 til 3 uger kræver fuldstændig revurdering af patienten.
-Den laveste effektive dosis bør anvendes for at minimere risikoen for oversedation.

Anvendelse: Kortvarig behandling af søvnløshed

Renal dosisjustering

Brug med forsigtighed

Justering af leverdosis

Brug med forsigtighed

Dosisjusteringer

Svækkede patienter eller patienter med lav kropsvægt :
-Startdosis: 0,125 mg oralt én gang dagligt ved sengetid
-Vedligeholdelsesdosis: 0,125 til 0,25 mg oralt én gang dagligt ved sengetid
-Maksimal dosis: 0,25 mg/dag

Behandlingsafbrydelse :
- Behandlingen bør ikke afbrydes brat, især hos patienter med tidligere anfald.
- Det anbefales at nedtrappe dosis til enhver patient, der tager mere end den laveste dosis i mere end et par uger.
- Udbydere bør overveje at sætte nedtrapningen på pause ELLER øge dosis til det tidligere nedtrappede niveau, hvis der opstår abstinensreaktioner.

Forholdsregler

ADVARSLER MED BOKS i USA :
RISICI VED SAMMELIG BRUG MED OPIOIDER :
-Samtidig brug af benzodiazepiner og opioider kan resultere i dyb sedation, respirationsdepression, koma og død.
Anbefalinger :
- Reserver samtidig ordinering af disse lægemidler til brug hos patienter, for hvem alternative behandlingsmuligheder er utilstrækkelige.
- Begræns doser og varigheder til det minimum, der kræves.
-Følg patienter for tegn og symptomer på respirationsdepression og sedation.
MISBRUG, MISBRUG OG AFHÆNGIGHED :
-Brugen af ​​benzodiazepiner, herunder dette stof, udsætter brugerne for risici for misbrug, misbrug og afhængighed, hvilket kan føre til overdosis og død.
-Misbrug og misbrug af benzodiazepiner involverer almindeligvis samtidig brug af anden medicin, alkohol og/eller ulovlige stoffer, hvilket er forbundet med en øget hyppighed af alvorlige bivirkninger.
Henstilling :
- Før du ordinerer dette lægemiddel og under hele behandlingen, skal du vurdere hver patients risiko for misbrug, misbrug og afhængighed.
AFHÆNGIGHED OG TILBAGETRÆKNINGSREAKTIONER :
- Den fortsatte brug af benzodiazepiner, herunder dette lægemiddel, kan føre til klinisk signifikant fysisk afhængighed.
-Risikoen for afhængighed og abstinenser øges med længere behandlingsvarighed og højere daglig dosis.
- Pludselig seponering eller hurtig dosisreduktion af dette lægemiddel efter fortsat brug kan udløse akutte abstinensreaktioner, som kan være livstruende.
Henstilling :
-For at reducere risikoen for abstinensreaktioner, brug en gradvis nedtrapning for at seponere dette lægemiddel eller reducere dosis.

KONTRAINDIKATIONER :
- Overfølsomhed over for den aktive komponent, andre benzodiazepiner eller over for et eller flere af indholdsstofferne
-Anvendelse med stærke CYP450 3A-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, lopinavir, nefazodon, ritonavir)

Sikkerhed og effekt er ikke blevet fastslået hos patienter yngre end 18 år.

Se afsnittet ADVARSLER for yderligere forholdsregler.

Amerikansk kontrolleret stof: skema IV

Dialyse

Data ikke tilgængelige

Andre kommentarer

Administrationsrådgivning :
-Dosis bør administreres umiddelbart før sengetid.
-Dosis bør ikke tages, hvor en hel nats søvn og fjernelse af lægemidlet fra kroppen ikke er mulig, før patienten skal være aktiv og funktionel, f.eks. natflyvninger, der varer mindre end 7 til 8 timer.

Generel :
-Recepter for dette lægemiddel bør skrives til kortvarig brug; det bør ikke ordineres i mængder, der overstiger en 1-måneds forsyning.
-Ældre patienter er mere modtagelige for dosisrelaterede bivirkninger såsom døsighed, svimmelhed, svimmelhed og hukommelsestab.
-Den laveste effektive dosis bør anvendes.

Overvågning :
-NERVESYSTEMET: Anterograd amnesi, døsighed, svimmelhed
-ANDRE: Abstinensbivirkninger, f.eks. rebound-søvnløshed, tolerance, afhængighed
- PSYKIATRISKE: Kompleks adfærd såsom 'søvnkørsel', angst, opståen eller forværring af depression, selvmordstanker eller -adfærd og/eller usædvanlige ændringer i humør eller adfærd.

Patientrådgivning :
-Patienter bør fortælle deres læge om al den medicin, de tager, inklusive receptpligtig og ikke-receptpligtig medicin.
-Patienter skal fortælles, at de skal kontakte deres læge, før de øger/sænker dosis eller stopper behandlingen.
-Patienter bør instrueres i straks at rapportere 'søvnkørsel', anden kompleks adfærd og alle nye/forværrede tegn/symptomer på depression.
-Informer patienterne om, at dette lægemiddel kan forårsage nedsat koordination, svimmelhed og/eller døsighed, og de bør undgå at køre bil eller betjene maskiner, hvis disse bivirkninger opstår.
- Råd patienter om at tale med deres læge, hvis de bliver gravide, har til hensigt at blive gravide eller ammer.

Yderligere information

Kontakt altid din sundhedsudbyder for at sikre, at de oplysninger, der vises på denne side, gælder for dine personlige forhold.